Słownik terminów

Akcja

Jednostka własności firmy jest zwykle określana jako akcja. Jest to jedna jednostka, która reprezentuje kapitał własny w strukturze kapitału spółki. Właściciele akcji nazywani są akcjonariuszami. Podział udziałów w spółce wskazuje na podział własności w spółce.

Wartość akcji w spółce lub inwestycji oparta jest na cenie, po której część akcji jest sprzedawana na rynku. Jedną podstawową miarą wartości firmy jest wartość rynkowa, czyli liczba akcji pozostających w obrocie pomnożona przez cenę akcji.