Słownik terminów

Analiza fundamentalna

Jest metodą oceny bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w celu zmierzenia jego wartości wewnętrznej, poprzez badanie powiązanych czynników ekonomicznych, finansowych oraz czynników jakościowych i ilościowych. Badane jest wszystko, co może wpłynąć na wartość bezpieczeństwa, w tym czynniki makroekonomiczne, takie jak ogólna sytuacja gospodarcza i branżowa, oraz czynniki mikroekonomiczne, takie jak warunki finansowe i zarządzanie przedsiębiorstwem. Ostatecznym celem analizy fundamentalnej jest wytworzenie ilościowej wartości, którą inwestor może porównać z aktualną ceną papieru wartościowego, wskazując tym samym, czy zabezpieczenie jest niedowartościowane lub przewartościowane.