Słownik terminów

Analiza techniczna

Jest narzędziem handlowym służącym do oceny papierów wartościowych i próbowania prognozowania ich przyszłego ruchu poprzez analizę statystyk uzyskanych z działalności handlowej, takich jak ruch i wielkość cen. W przeciwieństwie do podstawowych analityków, którzy próbują oszacować wartość wewnętrzną bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, analitycy techniczni skupiają się na wykresach zmian cen i różnych narzędziach analitycznych, aby ocenić siłę lub słabość bezpieczeństwa i prognozować przyszłe zmiany cen.