Słownik terminów

Ask

Kurs sprzedaży, cena, którą sprzedawca jest gotów zaakceptować dla zabezpieczenia pozycji, zwanego również ceną oferty. Wraz z ceną, zapytanie ofertowe na ogół będzie również określać kwotę zabezpieczenia gotowość do sprzedaży po tej cenie.