Słownik terminów

Bazowa waluta

Na rynku forex jednostki walutowe są kwotowane jako pary walutowe. Waluta podstawowa - zwana także walutą transakcji - jest pierwszą walutą występującą w ofercie pary walutowej, po której następuje druga część oferty, zwana walutą kwotowania lub walutą licznika, np. USD/PLN – tu walutą bazową jest dolar, a kwotowaną PLN.