Słownik terminów

Blockchain

Blockchain - to łańcuch bloków, zdigitalizowana, zdecentralizowana, publiczna księga wszystkich transakcji kryptowalutowych. Jest to rozproszona baza danych w modelu open source w sieci P2P (peer-to-peer). Transakcje są rejestrowane i dodawane w porządku chronologicznym, umożliwiającym uczestnikom rynku śledzenie cyfrowych transakcji walutowych bez centralnego prowadzenia dokumentacji. Każdy węzeł (komputer podłączony do sieci) otrzymuje kopię modułu blockchain, który jest pobierany automatycznie, a dostęp do niego może uzyskać każdy.