Słownik terminów

Broker walutowy

To firma (pośrednik), która zapewnia inwestorom dostęp do platformy transakcyjnej, która pozwala im kupować i sprzedawać waluty obce. Broker handlu walutami, znany również jako broker handlu detalicznego lub broker forex obsługuje bardzo niewielką część całego rynku walutowego. Inwestorzy walutami używają tych brokerów, aby uzyskać dostęp do 24-godzinnego rynku walutowego. Broker przyjmuje i realizuje zlecenia klienta za co pobiera prowizję wyrażoną przez spread.