Słownik terminów

CFD

CFD  - (contract for difference) - kontrakt różnic kursowych (CFD) to umowa zawarta w umowie terminowej, w której różnice w rozrachunku dokonywane są za pomocą płatności gotówkowych, a nie poprzez dostarczenie towarów fizycznych lub papierów wartościowych. To instrument umożliwiający zarabianie na wzrostach i spadkach cen akcji, indeksów, walut, towarów i stóp procentowych. Jest to na ogół łatwiejsza metoda rozliczenia, ponieważ zarówno straty, jak i zyski są wypłacane w gotówce. Kontrakty CFD zapewniają inwestorom wszystkie korzyści i ryzyko związane z posiadaniem zabezpieczenia bez faktycznego posiadania go.