Słownik terminów

Close

To koniec sesji giełdowej na rynkach finansowych, cena zamknięcia pozycji, gdy rynki się zamykają. Może również odnosić się do procesu zakończenia transakcji lub ostatecznej procedury w transakcji finansowej, w której podpisywane i rejestrowane są dokumenty zamówienia. Cena zamknięcia to cena z ostatniego odczytu kursu.