Słownik terminów

Day trading

Handel jednodniowy - jednosesyjny tj.  handel polegający na otwieraniu i zamykaniu pozycji w trakcie tego samego dnia. Krótkoterminowa strategia inwestowania w instrumenty finansowe, inwestor, który próbuje osiągnąć zyski, dokonując szybkich transakcji jednodniowych. Dzienny inwestor często zamyka wszystkie transakcje przed zamknięciem rynku i nie posiada żadnych otwartych pozycji przez noc. Niektórzy handlowcy wykorzystują dźwignię, aby zwiększyć zwroty z niewielkich ruchów cen akcji.