Słownik terminów

Demo account

Konto handlowe, które umożliwia inwestorowi przeglądanie i testowanie funkcji platformy transakcyjnej przed zasileniem rachunku lub wprowadzeniem transakcji. Konto demonstracyjne jest zwykle ,,zasilane’’ za pomocą wirtualnych pieniędzy, co pozwala inwestorowi przeprowadzać fikcyjne transakcje w celu zapoznania się z tajnikami platformy.