Słownik terminów

Depozyt zabezpieczający

To kwota, którą przedsiębiorca musi posiadać na rachunku, aby otworzyć pozycję transakcyjną opartą na dźwigni finansowej. Znany jest również jako początkowy depozyt zabezpieczający lub depozyt.

Jest to jeden z dwóch głównych rodzajów marginesu potrzebnego do utrzymania otwartej pozycji dźwigni finansowej. Kwota potrzebna jako depozyt zabezpieczający zależy od wykorzystanej pochodnej i obrotu na rynku. Rynki o wyższej zmienności będą zazwyczaj wymagały wyższej kwoty depozytowej.