Słownik terminów

Deprecjacja

Zmniejszenie wartości danej waluty przez rząd lub w wyniku osłabienia gospodarki bazowej w systemie płynnego kursu walutowego, przeciwieństwo aprecjacji.