Słownik terminów

Długa pozycja

To zakup instrumentów finansowych, takich jak akcje, towary lub waluty, z oczekiwaniem, że wartość aktywów wzrośnie. W kontekście opcji długiej jest zakup kontraktu na opcje. Inwestor, który spodziewa się, że cena aktywów spadnie, będzie to pozycja długa w przypadku opcji sprzedaży, a inwestor, który ma nadzieję na skorzystanie z ruchu w górę, będzie miał pozycję długą opcji kupna.