Słownik terminów

Dywersyfikacja

W finansach dywersyfikacja jest procesem alokacji kapitału w sposób, który zmniejsza ekspozycję na jeden konkretny składnik aktywów lub ryzyko. Wspólną ścieżką do dywersyfikacji jest zmniejszenie ryzyka lub zmienności poprzez inwestowanie w różnorodne aktywa. Jeżeli ceny aktywów nie zmienią się w doskonałej synchronizacji, zdywersyfikowany portfel będzie miał mniejszą zmienność niż średnia ważona zmienności aktywów wchodzących w jej skład i często będzie mniej zmienny niż najmniej niestabilny z jego składników. Dywersyfikacja jest jedną z dwóch ogólnych technik ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Druga to zabezpieczenie.