Słownik terminów

Egzotyczne waluty

Jest terminem walutowym dla walut o niskiej wartości rynkowej. Waluty egzotyczne są niepłynne, brakuje im głębokości rynku i handlu przy niskich wolumenach. Handel egzotyczną walutą może być kosztowny, ponieważ spread bid-ask jest zwykle duży.