Słownik terminów

End of day order

Zamówienie kupna lub sprzedaży, które określa cenę za bezpieczeństwo i utrzymuje transakcję otwartą do końca dnia handlowego. Jeśli transakcja nie zostanie dokonana, ponieważ pożądana cena nie zostanie spełniona po zakończeniu handlu, zlecenie końca dnia zostanie anulowane.