Słownik terminów

ETF

ETF (z ang. Exchange Traded Fund) – to produkt inwestycyjny, notowany na giełdach podobnie jak akcje czy indeksy. ETF posiada aktywa takie jak akcje, towary lub obligacje i ogólnie działa z mechanizmem arbitrażu, który ma utrzymywać obroty zbliżone do jego wartości aktywów netto, chociaż odchylenia się zdarzają. ETF, czyli rodzaj funduszu inwestycyjnego, to zbywalne zabezpieczenie, które śledzi indeksy, towary, obligacje. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, ETF działa na zasadzie zwykłej akcji na giełdzie. ETF-y doświadczają zmian cen w ciągu dnia, ponieważ są kupowane i sprzedawane. Fundusze ETF zazwyczaj mają wyższą dzienną płynność i niższe opłaty niż udziały w funduszach wspólnego inwestowania, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla inwestorów indywidualnych.