Słownik terminów

Fork

W inżynierii oprogramowania oznacza to rozwidlenie, projekt fork powstaje, gdy programiści pobierają kopię kodu źródłowego z jednego pakietu oprogramowania i rozpoczynają samodzielny rozwój, tworząc odrębne i oddzielne oprogramowanie. Termin ten często oznacza nie tylko gałąź rozwojową, ale także podział społeczności programistów.

Oprogramowanie bezpłatne i o otwartym kodzie źródłowym to takie, które z definicji może zostać rozwidlone z pierwotnego zespołu programistów bez uprzedniej zgody oraz bez naruszania praw autorskich. Jednak zdarzają się również licencjonowane forki oprogramowania własnościowego.