Słownik terminów

Giełda

Giełda – jest miejscem (rynkiem), na którym notowane są papiery wartościowe, towary, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Podstawową funkcją giełdy jest zapewnienie uczciwego i uporządkowanego handlu oraz skuteczne rozpowszechnianie informacji o cenie w odniesieniu do wszelkich transakcji na papierach wartościowych na tej giełdzie. Giełdy umożliwiają przedsiębiorstwom, rządom i innym grupom platformę sprzedaży papierów wartościowych dla wszystkich inwestorów.