Słownik terminów

Hedging

Strategia zabezpieczająca inwestycję mająca na celu zmniejszenie ryzyka niekorzystnych zmian cen w aktywach. Zwykle zabezpieczenie polega na przyjęciu pozycji kompensującej w powiązanym zabezpieczeniu, takim jak kontrakt terminowy.