Słownik terminów

High

Maksymalny poziom ceny instrumentu osiągnięty w danym okresie czasu.