Słownik terminów

Indeks giełdowy

Wskaźnik statystyczny stosowany do pomiaru i raportowania zmian wartości rynkowej grupy akcji/udziałów. W przypadku rynków finansowych wskaźniki rynku akcji i obligacji składają się z hipotetycznego portfela papierów wartościowych reprezentujących dany rynek lub jego segment.