Słownik terminów

IPO

IPO (Intial Public Offering z ang.) - pierwsza oferta publiczna to oferta, w której prywatna firma lub korporacja zwiększa kapitał inwestycyjny, oferując swoje akcje publicznie po raz pierwszy. Firmy rozwijające się, które szukają kapitału do ekspansji, wykorzystują początkowo oferty publiczne, ale mogą je również robić duże, prywatne firmy lub korporacje, które chcą stać się przedmiotem publicznego obrotu. W pierwszej ofercie publicznej, emitent lub spółka pozyskująca kapitał, wprowadza firmę ubezpieczeniową lub bank inwestycyjny, aby pomóc w określeniu najlepszego rodzaju emisji, ceny emisyjnej, ilości akcji i ram czasowych oferty rynkowej.