Słownik terminów

Konsolidacja

Jest wykorzystywana w analizie technicznej do opisania zmiany ceny akcji w ściśle określonym modelu poziomów handlu. Konsolidacja jest ogólnie uznawana za okres niezdecydowania, który kończy się, gdy cena aktywów przesuwa się powyżej lub poniżej cen w schemacie handlowym. Konsolidacja jest również zdefiniowana jako zestaw sprawozdań finansowych przedstawiających jednostkę dominującą i jednostkę zależną jako jedną spółkę.