Słownik terminów

Korekta

To krótkoterminowy ruch odwrotny, zwykle ujemny, wynoszący co najmniej 10% w akcjach, obligacjach, towarach lub indeksach w celu skorygowania o zawyżenie wartości. Korekty są zazwyczaj przejściowymi spadkami cen, które przerywają trend wzrostowy na rynku lub aktywa. Korekta ma krótszy okres obowiązywania niż rynek niedźwiedzi lub recesja.