Słownik terminów

Krótka pozycja

Jest kierunkową strategią handlową lub inwestycyjną, w której inwestor nabywa akcje na otwartym rynku w celu osiągnięcia zysków w przypadku spadku cen danego instrumentu finansowego.