Słownik terminów

Kurs krzyżowy

Kurs krzyżowy (cross rate) - to kurs wymiany walut między dwiema walutami, gdy nie są to oficjalne waluty kraju, w którym podano kurs wymiany. Handlowcy zajmujący się wymianą walut używają tego terminu w odniesieniu do kwotowań walutowych, które nie dotyczą dolara amerykańskiego, niezależnie od kraju, w którym podano ofertę.