Słownik terminów

Kurs

Jest ceną waluty danego kraju pod względem innej waluty. Zatem kurs wymiany ma dwa składniki, walutę krajową i walutę obcą, i może być notowany bezpośrednio lub pośrednio. W bezpośredniej ofercie cenowej cena jednostki waluty obcej jest wyrażona w walucie krajowej. W ofercie pośredniej cena jednostki waluty krajowej wyrażona jest w walucie obcej. Kursy walut są podawane w wartościach względem dolara amerykańskiego.