Słownik terminów

Kwotowana waluta

W walucie obcej druga waluta jest wymieniona w parze walutowej. Zwykle jest to waluta obca, ponieważ zwykle oblicza się walutę kwotowania w przeliczeniu na walutę krajową. Na przykład współczynnik krzyżowy między dolarem amerykańskim a dolarem kanadyjskim jest kwotowany USD / CAD to bezpośredni kurs, a w tym przykładzie CAD jest walutą kwotowania. Reprezentuje to, ile dolarów kanadyjskich jest warte jednego dolara w USA.