Słownik terminów

Kwotowanie

Podanie poprzez uczestników rynku cen bid i ask danej pary walutowej, przy których są skłonni zawierać transakcje.