Słownik terminów

Long position

Long (long position) – to zakup papierów wartościowych, takich jak akcje, towary lub waluty, z oczekiwaniem, że wartość aktywów wzrośnie. W kontekście opcji długiej jest zakup kontraktu na opcje. Inwestor, który spodziewa się, że cena aktywów spadnie, będzie długa w przypadku opcji sprzedaży, a inwestor, który ma nadzieję na skorzystanie z ruchu w górę, będzie miał długą opcję kupna.