Słownik terminów

Lot

To standardowa liczba jednostek w zabezpieczeniach transakcji. Na rynkach finansowych część stanowi znormalizowaną wielkość instrumentu finansowego określoną przez giełdę lub podobny organ regulacyjny. Jeden lot 100 000 jednostek waluty bazowej.