Słownik terminów

Low

Najniższa cena transakcyjna w danym okresie czasu. To najniższa cena, po której kurs akcji odbywa się w ciągu danego okresu handlowego.