Słownik terminów

Margin Call

Jest to wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego,  lub papierów wartościowych w taki sposób, aby konto marży zostało podniesione do minimalnego marginesu utrzymania. Wywołania depozytu zabezpieczającego występują, gdy wartość konta zostanie zmniejszona do wartości obliczonej przez konkretną formułę brokera. Inwestor otrzymuje wezwanie do uzupełnienia depozytu, jeśli na jeden lub więcej papierów wartościowych, które kupił, pożyczył pieniądze po pewnym czasie. Inwestor musi albo wpłacić więcej pieniędzy na konto, albo sprzedać część swoich aktywów.