Słownik terminów

Margin

Depozyt zabezpieczający – środki pieniężne zgromadzone na rachunku inwestora wymagane przez brokera. Depozyt pieniężny przekazany pożyczkodawcy, sprzedającemu lub wynajmującemu jako dowód zamiaru. Depozyty zabezpieczające mogą być zwrotne lub niemożliwe do odzyskania, w zależności od warunków transakcji. Jak sama nazwa wskazuje, depozyt ma służyć jako miara bezpieczeństwa dla odbiorcy.