Słownik terminów

Micro Lot

1/100 lota, czyli 1000 jednostek waluty bazowej.