Słownik terminów

Mini Lot

1/10  lota, czyli 10 000 jednostek waluty bazowej.