Słownik terminów

Pips

Pips - jest akronimem wyrażenia ,,procent w punkcie’’, chociaż czasami jest również nazywany punktem zainteresowania ceną. Pips to najmniejszy ruch, jaki może stworzyć para walutowa. Zazwyczaj jest czwartą cyfrą po przecinku, ale jest jeden wyjątek, którym jest jen japoński, dla niego pips to druga cyfra po przecinku.