Słownik terminów

Platforma handlowa

Platforma handlowa (transakcyjna) - to oprogramowanie, za pomocą którego inwestorzy i handlowcy mogą otwierać, zamykać i zarządzać pozycjami rynkowymi za pośrednictwem pośrednika finansowego. Internetowe platformy transakcyjne są często oferowane przez brokerów za darmo lub po stopie dyskontowej w zamian za utrzymanie finansowanego konta i/lub dokonywanie określonej liczby transakcji miesięcznie.