Słownik terminów

Podaż

Podaż – w ekonomii jest ilością czegoś, co firmy, konsumenci są gotowi dostarczyć na rynek. Na rynku towarów podaż jest ilością produktu w jednostce czasu, którą producenci gotowi są sprzedać po różnych cenach, gdy wszystkie pozostałe czynniki są stałe. Na rynku pracy podaż pracy to ilość czasu na tydzień, miesiąc lub rok, w którym osoby prywatne są skłonne do pracy, w zależności od stawki wynagrodzenia. Na rynkach finansowych podaż pieniądza to kwota bardzo płynnych aktywów dostępnych na rynku pieniężnym, która jest ustalana lub kształtowana przez władze monetarne kraju.