Słownik terminów

Popyt

Popyt – w ekonomii jest wielkością towaru lub usługi, które ludzie są skłonni i mogą kupić w różnych cenach, w danym okresie czasu. Relacja między żądaną ceną a ilością jest również znana jako krzywa popytu. Preferencje i wybory, które leżą u podstaw popytu, mogą być reprezentowane jako funkcje kosztów, korzyści, szans i innych zmiennych. Determinanty popytu na czynniki (czynniki wpływające) i okoliczności mogą wpływać na gotowość kupującego do zakupu towaru.