Słownik terminów

Punkt

Zazwyczaj odnosi się do handlu futures. Punkt to 1/10 pipsa, 1 pips to 10 punktów. Punkt jest najmniejszą zmianą ceny, która może wystąpić po lewej stronie przecinka dziesiętnego. Każdy punkt ruchu ma przypisaną do niego wartość dolara ustaloną przez giełdę.