Słownik terminów

Smart contract

Smart contract (inteligentna umowa) - jest protokołem komputerowym przeznaczonym do cyfrowego ułatwiania, weryfikacji lub egzekwowania negocjacji lub wykonywania umowy. Inteligentne kontrakty umożliwiają wykonywanie wiarygodnych transakcji bez osób trzecich.

Celem inteligentnych umów jest zapewnienie bezpieczeństwa przewyższającego tradycyjne prawo umów i obniżenie innych kosztów transakcji związanych z kontraktowaniem. Różne kryptowaluty wdrożyły typy inteligentnych kontraktów.

Kod i zawarte w nim umowy istnieją w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci blockchain. Inteligentne kontrakty pozwalają zaufanym transakcjom i umowom zawierać się między odmiennymi, anonimowymi stronami bez potrzeby centralnego organu, systemu prawnego lub zewnętrznego mechanizmu egzekwowania. Sprawiają, że transakcje są identyfikowalne, przejrzyste i nieodwracalne.