Słownik terminów

Sygnały rynkowe

Sygnały rynkowe – to analiza trendów przeprowadzona na wybranym instrumencie inwestycyjnym, na podstawie dostępnych i aktualnych informacji rynkowych. Na podstawie danej analizy, można przedstawić optymalne rozwiązanie, którego oczekuje klient. Sygnały rynkowe są przekazywane osobiście, przez telefon lub za pośrednictwem Internetu.