Słownik terminów

Teoria Dowa

Teoria Dowa - jest teorią, która mówi, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, jeśli jedna z jego średnich (przemysłowych lub transportowych) osiąga wyższy poziom niż poprzednia, a towarzyszy temu lub następuje po niej podobny postęp w innej średniej. Na przykład, jeśli Dow Jones Industrial Average (DJIA) osiąga średni poziom pośredni, Dow Jones Transportation Average (DJTA) ma to zrobić w rozsądnym czasie.