Słownik terminów

Teoria Elliota

Teoria fal Elliotta została opracowana przez Ralpha Nelsona Elliotta do przewidywania ruchów cenowych poprzez obserwację i identyfikację powtarzalnych wzorców fal. Teoria zyskała rozgłos w 1935 roku, kiedy Elliott dokonał niesamowitej prognozy dna giełdy i od tego czasu stał się podstawą dla tysięcy menedżerów portfela, handlowców i prywatnych inwestorów.